Off-grid wonen | Kaseco Plus

Off-grid wonen

Off-grid wonen betekent dat je onafhankelijk van het energie- en waternet leeft en niet op het rioolnetwerk aangesloten bent. Je hebt dus geen nood aan de diensten van de openbare of privénutsbedrijven die die diensten aanbieden. Je wordt ook zelfvoorzienend in water en energie. Dat kan volledig of gradueel. 

Milieuvriendelijk en minder facturen

De motivatie om off-grid te wonen kan vanuit milieu-overwegingen zijn – je wilt je voetafdruk zo klein mogelijk houden – maar evengoed vanuit een financiële motivatie: je wilt die steeds stijgende rekeningen (die ook nog eens boordevol taksen en belastingen staan) niet meer torsen.

Off-grid wonen kan op vele manieren

Er bestaan verschillende manieren om off-grid te gaan. Architectenteam Kaseco+ heeft dan ook geen kant-en-klare oplossingen, maar bekijkt wat er mogelijk is vanuit je huidige woonsituatie of, als je nog moet bouwen, helpt je in je zoektocht naar een stuk bouwgrond en een manier van bouwen die erop geënt is om off-grid te wonen en leven.Off-grid wonen kan dus vertrekken vanuit een verbouwing, een nieuwbouw of een semikaswoning of kaswoning. 


Interesse om je off-gridplannen door te nemen met architect Koen Vandewalle?

Neem contact op via 0032 56 41 27 88, mail naar info@kaseco.be of stel je vraag via het formulier.