Overheden en gemeenten | Kaseco Plus

Doorgedreven duurzaamheid: ook een zaak van overheden en gemeenten

Eerst was er het besef dat we duurzamer moesten gaan leven en wonen. Ondertussen is ook de wil om dat daadwerkelijk te doen op alle bestuursniveaus doorgedrongen. Dergelijke mentaliteitsveranderingen rijpen vaak traag, maar zijn tegelijk vaak onomkeerbaar als ze helemaal deel uitmaken van de publieke opinie.

Mentaliteit verandert wereldwijd

Van afspraken op lokale tot globale schaal, zoals het Burgemeestersconvenant dat door meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten is ondertekend, het wereldwijde Kyotoprotocol en alle overeenkomsten op tussenliggende niveaus zoals Europese, federale en provinciale overheden: de toekomst is aan beleid dat in het teken staat van doorgedreven duurzaamheid.

In Vlaanderen heeft de overheid zich al ingezet om de gebrekkige isolatie in bijna de helft van de woningen te verhelpen. Ook het beleid rond zonne-energie en de premies voor het vernieuwen van verwarmingsinstallaties kaderen in deze inspanningen. Toch zal er veel meer moeten gebeuren om de bouwsector helemaal mee in het bad te trekken. De bouwsector heeft een grote invloed op de kwaliteit van onze gezondheid en de omgeving. Gemiddeld brengen wij 85 tot 90 % van onze tijd binnen door, waarvan 70 % in eigen huis. De verwarming van woongebouwen veroorzaakt meer dan 25 % van de C0₂-uitstoot in Vlaanderen. Wereldwijd verbruikt de bouwsector 40 % van de grondstoffen.

Het moet nog beter ...

Heb je als gemeente of overheid interesse in een duurzamere visie, gestoeld op de principes van autonoom en bio-ecologisch bouwen en wonen?

Neem contact op met Kaseco en we bekijken hoe je je ecologische voetafdruk in de toekomst kunt verkleinen.