Algemene voorwaarden | Kaseco Plus

Algemene voorwaarden Kaseco+ Architectenteam BV

Inhoud

Artikel 1 - Gegevens van de verkoper
Artikel 2 - Toepassingsgebied
Artikel 3 - Ons aanbod en uw bestelling
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - Prijs
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Conformiteit en garantie
Artikel 8 - Levering en uitvoering
Artikel 9 - Duur
Artikel 10 - Overmacht
Artikel 11 - Intellectuele eigendom
Artikel 12 - Beroepsprocedures en geschillenbeslechting

Artikel 1 - Verkopersgegevens

Wij zijn Kaseco+ Architectenteam BV
Murissonstraat 54
8930 Rekkem
E-mail adres: info@kaseco.be
Telefoonnummer: +32 56 41 27 88
Ondernemingsnummer: BE0692.994.229
Bankrekening: BE74 0689 1057 5807


Artikel 2 - Reikwijdte en voorwaarden

1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk van onze aanbiedingen als webwinkel aan u als consument
2. Om een bestelling te plaatsen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, vragen wij je de bestelling te laten plaatsen door je ouder of wettelijke voogd. Indien wij constateren dat de bestelling door een minderjarige is geplaatst, kunnen wij deze weigeren.
3. Door een bestelling te plaatsen op de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met onze Algemene Voorwaarden, die te allen tijde beschikbaar zijn op de Website.
4. Als u online bestelt, ontvangt u van ons samen met de orderbevestiging of uiterlijk bij de levering een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden in een formaat waarin u ze kunt opslaan of afdrukken. Anders raden wij u aan dit in ieder geval te doen.
5. Indien naast deze algemene voorwaarden bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, hebben de algemene voorwaarden eveneens voorrang boven deze bijzondere voorwaarden. Indien onze algemene voorwaarden onverenigbaar zijn met de bijzondere voorwaarden, kunt u zich als consument te allen tijde beroepen op de bepaling die voor u gunstiger is.


Artikel 3 - Ons aanbod en uw bestelling


1. Indien een aanbod slechts gedurende een beperkte periode geldig is of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit door ons uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Wij beschrijven altijd zo gedetailleerd en zo nauwkeurig mogelijk wat wij u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. In elk geval is de beschrijving voldoende gedetailleerd om u in staat te stellen zich een goed oordeel te vormen. Wanneer wij illustraties gebruiken, is dat een getrouwe weergave van de aangeboden diensten. Vergissen is echter menselijk en als wij ons duidelijk vergissen, zijn wij nog niet verplicht u te bevoorraden.
3. Uw bestelling is voltooid en het contract is van kracht zodra wij uw bestelling per e-mail hebben bevestigd en zodra wij van uw kaartuitgever autorisatie hebben ontvangen voor de betalingstransactie met uw creditcard of bankpas. Wij aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact. Indien uw kaartuitgever uw betaling aan ons weigert, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet leveren van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
4. Om een product te kopen, voegt u het product toe aan de winkelwagen. Voer vervolgens uw contactgegevens en factureringsgegevens in. U krijgt onmiddellijk toegang tot het leerplatform. Als laatste stap krijgt u een overzicht, aanvaardt u onze Algemene Voorwaarden en bevestigt u de betaling door op de bestelknop te klikken met de toevoeging "Bestelling afronden". Zodra u deze stappen hebt voltooid, is het koopcontract van kracht.


Artikel 4 - Herroepingsrecht

1. Als u diensten van ons koopt, hebt u 14 dagen vanaf voltooiing van de aankoop om te beslissen dat u de diensten niet wenst te behouden. Dit kan u melden per mail naar info@kaseco.be met de vermelding dat u wilt beroepen op het herroepingsrecht. Wij zullen het volledige aankoopbedrag aan u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u reeds heeft betaald. De toegang tot het leerplatform zal na het ontvangen van de mail vergrendeld worden.


Artikel 5 - Prijs

1. Wij wijzigen onze prijzen niet gedurende de in onze website vermelde periode, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van veranderingen in BTW-tarieven.
2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, vergoedingen, heffingen en diensten. U zult dus niet voor verrassingen komen te staan.


Artikel 6 - Betaling


1. Wij kunnen alleen betalingen accepteren via de betaalmethoden die op onze website staan vermeld.
2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen, worden transactiegegevens via het internet gecodeerd met SSL-technologie verzonden. U hebt geen speciale software nodig om via SSL te betalen. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het "slot"-symbool op de onderste statusbalk van uw browser.


Artikel 7 - Conformiteit en garantie


1. Wij garanderen dat onze diensten in overeenstemming zijn met de bestelling en voldoen aan de gebruikelijke verwachtingen die u ervan mag hebben op grond van de productspecificaties. Uiteraard garanderen wij dat onze goederen voldoen aan alle wetten die van kracht zijn op het moment van bestelling.


Artikel 8 - Levering en prestaties

1. Alle goederen en diensten worden geleverd aan of ter beschikking gesteld online.


Artikel 9 - Duur

1. Het lidmaatschap is op jaarbasis en zal jaarlijks automatisch geïncasseerd worden van de rekening waarmee je hebt ingeschreven.   Wil je geen verlenging dan kan je het lidmaatschap stopzetten door 1 maand voor het lidmaatschap verloopt een mail te sturen naar info@kaseco.be met vermelding 'stopzetting lidmaatschap + jouw naam en voornaam'/

Artikel 10 - Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel de uitvoering van onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel het contract definitief beëindigen.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil en controle onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte telecommunicatiesystemen en/of het ook tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze website.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

1. Onze websites, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons, onze leveranciers of andere rechthebbenden.
2. Het gebruik en/of de wijziging van intellectuele-eigendomsrechten is verboden overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. Zo mag u tekeningen, foto's, namen, teksten, kleurencombinaties van logo's, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Artikel 12 Beroep en geschillen

1. Natuurlijk hopen wij dat onze klanten altijd 100% tevreden zijn. Mocht u toch nog klachten hebben over onze dienstverlening, dan kunt u ons bereiken op info@kaseco.be. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht binnen 7 dagen te behandelen.
2. Alle contracten die wij sluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal voor de interpretatie van de huidige Algemene Voorwaarden in de eerste plaats de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming worden gehanteerd.
3. Volgens een buitengerechtelijke beslechting van dit geschil is de Ombudsdienst voor Consumentenzaken van de FOD Economie gemachtigd om alle verzoeken tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in ontvangst te nemen. De Ombudsdienst voor de Consument zal dan beslissen of hij de zaak zelf zal behandelen of doorverwijzen naar een gekwalificeerde instantie. U kunt zelf contact opnemen met de Ombudsdienst voor de Consument via deze link: https://www.ombudsdienstverbraucher.be/de
4. Voor geschillen met een grensoverschrijdend element kunt u via deze link gebruikmaken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr