ECOZ-waterzuivering als alternatief voor riolering | Kaseco Plus

ECOZ-waterzuivering als alternatief voor riolering

In een Pano-reportage van november 2020 kregen we te zien hoe er dagelijks miljoenen liters afvalwater ongezuiverd de natuur in vloeien omdat 400.000 Vlaamse woningen geen aansluiting op het rioolnet hebben. En dat terwijl er vrij eenvoudige natuurlijke oplossingen bestaan.

kaseco-pano.jpg

VRT- en Pano-reporter Vincent Verelst vond zeven jaar geleden zijn droomwoning in Bonheiden. Hij kreeg er een ondergrondse nachtmerrie vol bezinkselputten en geloosd afvalwater bovenop. Hij maakte er een reportage over die we hier bij Kaseco met verbazing en zelfs een tikkeltje frustratie bekeken. We konden alleen maar denken: ‘Stop met het aanleggen van lange, dure rioleringen en laat die mensen individuele percolatievelden aanleggen.’

kaseco-sewer-1.jpg

Koen Vandewalle, architect, bewoner en bezieler van Kaseco: 'De wijk in Bonheiden, waar de Pano-reportage start, bestaat 20 jaar en is dus even oud als de belofte dat er riolering zou komen. Het staat er vol mooie villa’s en is op het eerste gezicht een aantrekkelijke plek, waar iedereen dus afvalwater in bezinkputten of gewoon achteraan in de tuin loost. Het resultaat? Een volledig vervuilde ondergrond en een beekje dat chemisch dood is.'

'Maar liefst 400.000 Vlaamse woningen wachten volgens Pano vandaag – inderdaad: 2020 – nog op een rioolaansluiting. Dagelijks vloeien er miljoenen liters afvalwater ongezuiverd de natuur in. Het is een aanslag op de gezondheid van mens, plant en dier en volgens vrijwel alle actoren een regelrechte schande.'

Waarom een percolatieveld veel interessanter is dan riolering …

kaseco-water-14.jpg

Koen is een vurige pleitbezorger van een betere oplossing, waarbij particulieren het heft in eigen handen nemen. 'Zonder torenhoge kosten en vooral: veel vlugger dan de overheid. Iedereen kan morgen een eigen bio-ecologisch percolatieveld aanleggen, zodat al het huishoudelijke afvalwater gezuiverd raakt en er opnieuw leven in de aanpalende beek kan ontstaan. Dat is perfect op een aantal weken te realiseren. Een onderneming zoals ECOZ, waar Kaseco mee samenwerkt,  heeft de ervaring, kennis en knowhow om dat vlot te kunnen.'

Grote voordelen: iedereen kan binnen een redelijke termijn een oplossing krijgen, de kostprijs van de individuele zuivering met percolatieveld is slechts een fractie van de aanleg van rioleringen, en het percolatieveld is als bloemenperk een perfect geïntegreerd tuinelement met een minimum aan onderhoud en een te verwaarlozen energieverbruik.'

 … en een pak minder kost

Alleen stelt de wetgeving dat de aanleg van een individuele zuivering niet toegelaten is waar er een riolering gepland is. 'Dat klopt, maar een plan dat 20 jaar op tafel ligt zonder realisatie, is dat wel een plan? Die bewoners zijn gewoon hun eigen omgeving aan het vergiftigen. Nochtans heeft iedereen in de wijk in Bonheiden een bezinkput die dienst kan doen als voorbezinker voor het percolatieveld en in de reportage is zelfs te zien dat de meeste mensen ook een pomp ter beschikking hebben. Veel extra investeringen zijn er dus niet nodig.'

rekenmachine.jpg

Koen Vandewalle haalt tot slot nog even de rekenmachine van de overheid boven: 'Eigenlijk is de som van de kost van de individuele percolatievelden nog altijd vele malen kleiner dan de aanleg van de riolering. De overheid zou deze aanpak eigenlijk moeten promoten en zou zo nog op kosten besparen.'

O ja, Kaseco is 100 % zelfvoorzienend wat watergebruik en -verbruik betreft.

Met de steun van:


Wil je zelfvoorzienend worden in water als je bouwt of verbouwt?

Goed idee! Zowel voor het milieu als voor je portemonnee: geen waterfacturen meer. We adviseren je graag via info@kaseco.be, of bel ons op 0032 56 41 27 88 of stel je vraag via het formulier.