Van lage-energiewoning tot BEN+-woning | Kaseco Plus

Van lage-energiewoning tot BEN+-woning: wat houdt dat precies in?

Als je op zoek gaat naar informatie over energievriendelijk wonen of bouwen, is het niet evident om wijs te raken uit de gebruikte benamingen. BEN-woning, passiefwoning, nulenergiewoning ... er zijn wel degelijk belangrijke verschillen. Hieronder geven we je eerst een verklaring van de gebruikte maatstaven en vervolgens de verschillende gradaties in energiezuinige woningen.

Terminologie rond energievriendelijk wonen

EPB-eisen

De energienormen waaraan alle gebouwen moeten voldoen waarvoor in Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. De EPB-eisen verschillen naargelang de bestemming van het gebouw (woning, kantoor, horeca, school, ...). Deze normen worden om de zoveel jaar strenger. Tegen 2021 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal gebouwd worden.

E-peil

Het E-peil drukt de globale energieprestatie van de woning uit. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning, m.a.w. hoe minder energie ze nodig heeft voor verwarming, warm water en elektriciteit. Het E-peil wordt berekend per eenheid (bv. voor 1  flat in een flatgebouw of 1 kantoor in een toren).

K-peil

Hoe beter het gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil. Het K-peil geeft de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het hangt af van het warmteverlies via vensters, buitenmuren, daken en vloeren. Het K-peil geldt voor het hele gebouw. Voor bouwaanvragen vanaf 2018 geldt het K-peil enkel nog voor nieuwe industriegebouwen, voor woongebouwen wordt het vervangen door het S-peil.

S-peil

Het S-peil of schilpeil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil – zowel de winsten als de verliezen – samen in één getal. Hoe minder energie er nodig is om de temperatuur op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager het S-peil. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus niet voor het hele gebouw. Het S-peil geldt voor nieuwe wooneenheden met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2018.

Gradaties in energievriendelijk wonen

Lage-energiewoning

De Belgische wetgeving beschouwt een gebouw als lage-energiewoning als de jaarlijkse energievraag voor ruimteverwarming en koeling maximaal 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte bedraagt.

BEN-woning

ook: NZEB (nearly zero energy building)

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Deze woningen zijn uitstekend geïsoleerd en verbruiken weinig energie voor verwarming, warm water, koeling en ventilatie. Bovendien wordt alle benodigde energie uit groene energiebronnen gehaald. De Vlaamse Regering legde in 2013 vast aan welke vereisten gebouwen in 2021 moeten voldoen om te beantwoorden aan het BEN-niveau:- een E-peil van E30 of lager (E40 of lager voor BEN-scholen of BEN-kantoren)- voldoen aan de geldende EPB-eisen

Passiefwoning

Een passiefwoning is een zeer energiezuinig gebouw dat zowel in de zomer als in de winter een goede binnentemperatuur behoudt zonder gebruik te maken van klassieke verwarmings- of koelingssystemen. Vandaar de naam passiefhuis: de woning hoeft niet actief te worden verwarmd. Bij extreme buitentemperaturen is er wel een actieve verwarmingsbron nodig, maar daarvoor is de energievraag zeer klein. De jaarlijkse energievraag bedraagt 15 kWh/m² of minder voor verwarming en koeling. Een passiefwoning is nagenoeg volledig koudebrugvrij en luchtdicht. De luchtkwaliteit blijft goed dankzij ventilatie met warmteterugwinning.

  • E-peil: ± E30
  • K-peil: 15

Nulenergiewoning

ook: zero-energiewoning

Een nulenergiewoning is volledig energieneutraal voor verwarming en koeling. Dergelijke gebouwen voldoen aan de passiefhuisstandaard en bovendien wordt de resterende netto energiebehoefte van 15 kWh/m² of minder per jaar volledig gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. Deze energie kan volgens de wet geproduceerd worden door middel van een warmtepomp, met thermische zonnepanelen of met fotovoltaïsche panelen.

  • E-peil: E0
  • K-peil: 15 of lager (geen eis)

BEN+-woning

ook: energy+-woning, energiepluswoning, energiegenererende woning

De BEN+-woning wekt meer energie op dan dat ze verbruikt. Een maximum aan eigen energie wordt geproduceerd en opgeslagen. Kaseco stelt zich tot doel met zijn kaswoningen dit niveau te bereiken.

  • E-peil: E0 met overschot
  • K-peil: 15 of lager (geen eis)

Zelf energievriendelijk bouwen?

Heb je naar aanleiding van deze blog interesses in de bouwprincipes van Kaseco voor een renovatieproject of nieuwbouw? We bekijken samen welke gradaties mogelijk zijn. Neem contact op via info@kaseco.be of 0032 56 41 27 88.