Terugblik webinar 'Gezond en natuurlijk bouwen en verbouwen' | Kaseco Plus

Terugblik op het webinar 'Gezond en natuurlijk bouwen en verbouwen'

In oktober organiseerden we een webinar onder een derde nieuw thema 'Gezond en natuurlijk bouwen en verbouwen'. Nadat we onze klassieke virtuele rondleiding en ons webinar over efficiënt waterbeheer lanceerden, belichten we in dit webinar heel specifiek de keuzes in materialen en bouwtechnieken die dicht bij de natuur blijven, en daarbij ook deugdelijk zijn voor onze gezondheid.

Wegwijs in duurzaamheid

In het webinar schetsen we waar al die termen voor staan: bio-ecologisch bouwen, duurzaam bouwen, de BEN-woning, de nul-op-de-meterwoning (voor Nederland). Waarom we die bouwtechnieken zouden moeten aanhangen, is wel duidelijk, maar stippen we toch nog even aan: tegen vervuiling, een gigantische afvalberg, waterverspilling, inefficiënt energiegebruik. 

Daarom stellen we een andere manier van bouwen voor, met gebruik van andere materialen. We schetsen welke nagroeibare of teelbare materialen geschikt zijn voor onze bouwconcepten, welke de nog eventueel aanvaardbare materialen zijn en welke producten absoluut not done zijn.

Materiaal, energie, ruimte en water

Bio-ecologisch bouwen draait niet alleen om de materialen, maar gaat ook over de synergie met ruimtelijke ordening, energiebeheer en gebruik van water. Ook daar stippen we de best practices aan. Wil je weten welke materialen en tips en tricks we naar voren schuiven, die we staven met concrete voorbeelden uit onze woning of uit onze lopende projecten, meld je dan aan voor een van onze volgende webinars.

Met de steun van: 


Interesse in natuurlijk en gezond bouwen of verbouwen?

Neem contact op met het architectenteam van Kaseco via 0032 56 41 27 88, mail naar info@kaseco.be of stel je vraag via het formulier.