Zonnepanelen: je kunt het licht van de zon niet ontkennen | Kaseco Plus

Zonnepanelen: je kunt het licht van de zon niet ontkennen

Sinds 1 maart 2021 draaien de digitale meters van de zonnepanelen niet meer terug. Dat na een arrest van het Grondwettelijk Hof dat het Vlaamse principe van de terugdraaiende teller vernietigt. Die beslissing werd al een tijdje geleden aangekondigd maar is nu officieel bevestigd door publicatie in het Staatsblad. Einde van een zonnepanelentijdperk? Zeker niet, integendeel!

De aankondiging veroorzaakte meteen een heisa van jewelste bij de eigenaars van zonnepanelen, die zich gerold voelden door de overheid die zijn beloftes (alweer) niet waarmaakte. Consumentenbelangenverenigingen postten terugdraaicheckers op hun websites waarop eigenaars hun verlies konden uitrekenen. 

Zonnepanelen zijn en blijven de juiste investering 

zonne-energie

Ook de recente reportage van Pano, Zonde van de Zonnepanelen (die je hier kunt bekijken) werpt een duistere schaduw over wat eigenlijk een zonnig verhaal zou moeten zijn. Want, en nu komt de kat op de koord: zonnepanelen zijn en blijven een goede investering. Zowel voor je portemonnee als voor een betere leefwereld. Dat zonnepanelen in een slecht daglicht komen te staan uitgerekend door de schuld van overheidsgeknoei, is ronduit tragisch. Had diezelfde overheid zich onlangs niet geëngageerd om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen?

Het is de zoveelste klimatologische farce ingegeven door de electorale belangen van het politieke gild. Niet vanuit ecologische overtuiging of overweging. Idem met ons waterbeheer, waar Pano ook al een stinkend putje blootlegde en we in dat geval pleitten voor natuurlijke waterzuivering. 

Ecologisch besef heeft geen subsidies nodig

Herinner je je de groenestroomcertificaten nog? Een in wezen goed systeem dat door 'misbruik' van kapitaalkrachtige eigenaars geen draagvlak vond bij de brede bevolking. Subsidies en ecologie: geen goed huwelijk? Om het niet zelf te moeten zeggen:

'We hebben nood aan een consequent kader dat enerzijds een correcte prijs kleeft op de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen, en anderzijds investeringen in hernieuwbare energie, energiebesparing en flexibiliteitsdiensten rendabel maakt zonder subsidies.

Benjamin Clarysse, policy and project coordinator bij de Bond Beter Leefmilieu

Wat zou dan wel een goed systeem zijn?

zonne-energie opslaan

Vergoed eigenaars van zonnepanelen simpelweg voor de hoeveelheid energie die ze aan het net afgeven. Een gewone koop- en verkooptransactie dus, zonder subsidie. Voor wat, hoort wat.Sowieso blijven we dus vurige fan van zonne-energie, en dat zou iedereen moeten zijn: als je in 2021 zonnepanelen wil plaatsen en je je goed informeert over de prijs per kwh van het geïnstalleerde vermogen, daarbij rekening houdt met de subsidies die er wel nog zijn, kun je nog altijd 5 % of meer rendement halen op de investering op een langere periode. Bovendien moet je ook niet alles in centen rekenen, maar ook in je groene steentje dat je bijdraagt.

thuisbatterij installeren

Combineer zonnepanelen met een thuisbatterij

Daar gaan we weer: de Vlaamse overheid heeft zijn subsidiebeleid rond zonne-energie dan maar verlegd naar de thuisbatterij. Daar zijn we, gesubsidieerd of niet, wel fan van. In dit artikel in de Standaard wordt het subsidiesysteem vrij goed uitgelegd. Let op: ook de afbouw van de subsidie is nu al ingepland.

wijkbatterij voor energievoorziening

Overheden en bouwheren: denk eens na over de wijkbatterij

Waar we overigens nog meer fan van zijn, is van de wijkbatterij. Dat is een batterij die de stroom van de zonnepanelen voor een hele wijk opslaat en herverdeelt. Op onze pagina Een duurzame kijk op projectontwikkeling schetsten we al eens een visie over hoe nieuwe bouwprojecten er zouden moeten uitzien. De wijkbatterij maakt daar deel van uit.


Advies nodig over een energie-oplossing voor je nieuwbouw of renovatie?

Bij Kaseco blijven we fan van milieuvriendelijke energie-oplossingen als zonnepanelen, eventueel in combinatie met een thuisbatterij. Berekenen we een en ander samen? We adviseren je graag via info@kaseco.be, of bel ons op 0032 56 41 27 88 of stel je vraag via het formulier.