Energie opslaan in zoutwater: hoe werkt dat? | Kaseco Plus

Energie opslaan in zoutwater: hoe werkt dat?

In ons streven om onafhankelijk van het elektriciteitsnet te leven, collecteren we de energie die opgevangen wordt door onze zonnepanelen op het dak in zoutwaterbatterijen in de kelder. Maar waarom verkiezen we zoutwater boven de andere beschikbare systemen?

Hoe werkt een zoutwaterbatterij?

In deze batterij wordt zeewater of met zout vermengd water gebruikt om de spanning overte brengen. De batterij bevat twee polen, een anode en een kathode, die verbonden zijn via een elektrolyt. De anode bestaat uit koolstof-titaniumfosfaat en de kathode uit mangaanoxide. Het elektrolyt is in dit geval het zoutwater. Ionen verplaatsen zich via het elektrolyt van de anode naar de kathode, waardoor de batterij energie afgeeft.

Hoe lang gaat een zoutwaterbatterij mee?

Zoutwaterbatterijen hebben een lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Ze gaan ongeveer 5000 cycli mee voor ze 30 procent van hun opslagcapaciteit kwijt zijn, dat is minstens 10 tot 15 jaar. Op dat vlak doen ze beduidend beter dan loodzuurbatterijen en ongeveer even goed als lithium-ionbatterijen. 

Kan het ook op een andere manier?

Alle andere batterijsystemen, zoals de al vermelde loodzuur- en lithium-ionbatterijen, zijnvervuilend. Loodzuurbatterijen bevatten veel giftige materialen. Lithium-ionbatterijen zijn zeer ontvlambaar, bij hoge temperaturen is er vlug kans op explosie en brand. Zoutwaterbatterijen zijn de veiligste en milieuvriendelijkste systemen die er op dit moment bestaan, maar er komen binnenkort varianten van deze toestellen op de markt.

Vlaamse premie voor zelf opgewekte energie

Als je voor een woning in Vlaanderen wilt investeren in een zoutwaterbatterij, kun je tot eind 2020 een premie aanvragen van maximaal 3.200 euro (250 euro per kWh) voor de aankoop van een thuisbatterij. Voorwaarden zijn onder andere dat je een digitale meter laat plaatsen en de batterij geïnstalleerd wordt door een erkend installateur.

Metingen van UGent

Een team van UGent heeft software geïnstalleerd om het volledige energieverbruik in dekaswoning in kaart te brengen. Voorlopig wordt er alleen maar gemonitord. Pas als we een jaar data hebben, is het de bedoeling die te evalueren en daarna het verbruik meer te gaan afstemmen op de productie. Ook de rol die onze zoutwaterbatterij daarin speelt, wordt mee geëvalueerd.


Heb je interesse om onafhankelijker te leven van het elektriciteitsnet?

Of waternet (want ook daar hebben we oplossingen voor)? Neem contact op met Kaseco via 0032 56 41 27 88, mail ons op info@kaseco.be of stel je vraag via het formulier.