Concept | Kaseco Plus

Kaseco: het kennis- en adviescentrum

Kaseco stelt de autonome bio-ecologische kaswoning voorop als het woon- en leefconcept van de toekomst. Uiteraard is deze innovatieve woningvisie niet onmiddellijk voor iedereen volledig inzetbaar. Hierbij wil Kaseco ook het aanspreekpunt zijn voor iedereen die op een milieuvriendelijke manier wil bouwen aan een gezonde woon-, leef- of werkomgeving. Concreet hebben we het daarbij over:

  • nieuwbouw
  • renovatie
  • bouwadvies
  • ruimtelijke ordeningprojecten voor bedrijven, steden en gemeenten


Kaseco wil een vernieuwende woon- en werkomgeving creëren die 100 % autonoom instaat voor de eigen energievoorziening, afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Door deze decentrale energieproductie wordt het centrale energienet minder belast. Gebouwen moeten aan het einde van hun levenscyclus volledig ontmanteld kunnen worden met een minimale milieubelasting. Zo huldigen we ten volle het cradle-to-cradleprincipe.

Kaseco ontwikkelt concepten die zowel in de woon-, werk- als publieke omgeving helemaal of gedeeltelijk toegepast kunnen worden. Deze concepten willen we steeds blijven verfijnen, zodat gebouwen kunnen evolueren van bijna energieneutraal (BEN) naar energetisch onafhankelijke tot zelfs energie+-gebouwen (energiegenererend).  

Kaseco+: het bouwteam

Samen met ons bouwteam voeren we je bouwplannen ook uit. We streven daarbij volgens de principes van circulair bouwen naar harmonie tussen mens en milieu, respecteren het cradle-to-cradleprincipe en combineren bio-ecologische materialen met gerecycleerde materialen. Zo zetten we vanuit onze sector een stap in de richting van een circulaire economie.