Grey Day 2019 | Kaseco Plus

Grey Day 2019: op 4 februari is al onze groene energie opgebruikt

Grey Day ('grijze dag') is een term die vorig jaar bedacht werd door VRT NWS en Canvas. Het is de dag waarop volgens hun berekeningen (op basis van federale cijfers) alle hernieuwbare energie die België in één jaar produceert, opgebruikt is. In 2018 was dat op 2 februari, dit jaar moeten we vanaf 4 februari verder met 'grijze' energie uit steenkool, olie, gas of kerncentrales. Een kleine vooruitgang, maar we gaan te traag om de Europese doelstellingen te halen.

klimaatverandering
duurzaamheid

Voorlopig halen we de Europese doelen niet

Europa vraagt aan zijn lidstaten om tegen 2020 13 procent van alle verbruikte energie uit eigen duurzame energiebronnen te halen. Groene elektriciteit produceren we met windmolens, zonnepanelen en biogasinstallaties. Groene warmte halen we onder andere uit biomassa, warmtepompen en zonneboilers. Ook het verkeer moet vergroenen, met meer elektrische auto's en door benzine en diesel te vervangen door biobrandstoffen. Volgens de recentste cijfers komt België in 2019 aan 9 procent. Om op koers te zitten hadden we een sprong van 4 dagen moeten maken en moest Grey Day 2019 op 6 februari vallen.

Vlaanderen leverde wel degelijk inspanningen

De Vlaamse energieminister Bart Tommelein zette sterk in op groene energie en stimuleerde het gebruik van windmolens en zonnepanelen als bron voor groene stroom. Op dat gebied gingen de cijfers in de goede richting, maar de productie van groene warmte bleef achterop hinken. Er werd veel minder energie opgewekt door verbranding van biomassa dan verwacht en de verkoop van zonneboilers en warmtepompen stelde teleur. Over de inspanningen van Wallonië en Brussel zijn momenteel nog geen cijfers beschikbaar.

Kaseco bouwt autonome bio-ecologische woningen die geen of minimaal gebruik maken van gas en elektriciteit. Zo schuiven we samen Grey Day mee op naar achteren.

We zullen toch een tandje moeten bijsteken

In dit tempo halen we de Europese doelstelling voor 2020 niet en wordt het ook heel moeilijk om de doelstelling voor 2030 te halen. Tegen dan vraagt Europa om 32 procent hernieuwbare energie te produceren. Als we volgend jaar een beter rapport willen, moet Grey Day 6 dagen opschuiven. Hopelijk kunnen we tegen dan schrijven dat Grey Day op 10 februari valt.


Schuif mee aan Grey Day: woon, leef en werk volgens de autonome bio-ecologische principes

Met Kaseco blijven we niet bij de pakken zitten: met onze autonome bio-ecologische visie op wonen, leven en werken strijden we mee om Grey Day te laten opschuiven. Elke seconde telt! We nemen je volgende bouw- of renovatieproject graag onder de loep, zij het nu voor een particuliere woning of voor je bedrijf, en gaan na in hoeverre we je project zo energievriendelijk mogelijk kunnen uitwerken. Mail ons op info@kaseco.be of bel ons op 0032 56 41 27 88.