Kopenhagen: een klimaatneutrale stad | Kaseco Plus

Kopenhagen: een klimaatneutrale stad

Terwijl onze politici nog aan het bakkeleien zijn of er nu echt wel een klimaatprobleem is – laat staan dat ze actie ondernemen – is Kopenhagen volop op weg om de eerste klimaatneutrale hoofdstad te worden. De Deense hoofdstad is nu al een stad van windturbines, fietsen en een exemplarisch openbaarvervoersnet, maar trekt de inspanningen gewoon verder door. Een bloemlezing uit hun voornaamste actiepunten.

kopenhagen-windrader-408596.jpg

Een havenstad met eigen hernieuwbare energie

Dat een haven niet noodzakelijk een vervuilende factor hoeft te zijn, bewijst Kopenhagen. Het is maar hoe je hem van energie voorziet. In Kopenhagen is dat via een eigen energiebedrijf dat nu al sterk inzet op groene hernieuwbare energie en in 2025 volledig klimaatneutraal wil zijn.

Verder inzetten op windenergie

Hofor, een lokaal energiebedrijf, investeert miljarden euro om tegen 2025 maar liefst 360 windturbines bij te bouwen die alle energiebronnen die teren op verbranding moeten vervangen.

Collectieve verwarming, natuurlijke koeling

copenhagen-kantoor.jpg

Een grote troef van Kopenhagen is dat het al voorbereid is op collectieve verwarming per stadswijk. Energievoorziening is georganiseerd per stadswijk, en niet noodzakelijk per individueel huishouden. Dat maakt het ook mogelijk om vlug collectief over te schakelen naar groene energie.

Hetzelfde collectieve principe is nu ook mogelijk voor koeling: er is een volledig nieuw koelingsnetwerk gebouwd dat gebruik maakt van zeewater. Daarmee verbruik je 80 % minder energie dan met traditionele airconditioning. Voor die koeling wordt overigens het energieoverschot van het verwarmsysteem aangewend.

Goedkopere energie

Terwijl hier de energie steeds duurder wordt en de gigantische kostprijs van groene energie als tegenargument wordt gebruikt, mikt Kopenhagen doodleuk op een verlaging van de energieprijs voor de gezinnen. Jörgen Edström, de hoofdstrateeg van de energiemaatschappij, berekende dat de kostprijs per gezin zal dalen met 537 euro tegen 2025.

Kopenhagen gelooft in de economische rapporten die voorspellen dat de klimaatstrijd tegen 2030 met 26 biljoen euro zou kunnen bijdragen tot de wereldeconomie. En investeert dus volop mee in de uitbouw van een groene economie.

copenhagen-6835931920.jpg

Kopenhagen bewijst dat streven naar klimaatneutraliteit en vergroening niet haaks hoeft te staan op economische ontwikkeling. Het is gewoon een kwestie van samenwerking en aantrekken van de juiste bedrijven die met de juiste technologieën werken. De laatste 20 jaar is de economie van Kopenhagen met 25 % gegroeid, volgens een rapport van de London School of Economics and Political Science. Ondanks de inspanningen op het vlak van milieu, zouden we er bijna bij zeggen. Jørgen Abildgaard, klimaatdirecteur voor Kopenhagen (ja, dat hebben ze daar) voorziet een investering van 362 miljoen euro die voor een return van 40 miljard euro zou moeten zorgen tegen 2025.

 

En verder ... verderdoen zoals de stad bezig is

copenhagen-bike-7781361920.jpg

Daarnaast zal de stad verder blijven inzetten op de verbetering van het fietsnetwerk, het openbaar vervoer, stadsvernieuwing in wijken met energieonvriendelijke gebrouwen, investering in onderzoek naar groene technologieën en promotie van elektrische voertuigen. Abdilgaard overweegt ook nog de invoering van een filetaks op voertuigen in bepaalde stadsdelen.

Goed om te weten: Kopenhagens klimaatdirecteur woont 10 kilometer buiten de hoofdstad en neemt zelf elke dag de fiets naar het werk. Begin bij jezelf, altijd een goed devies!

Kopenhagen vandaag

  • 600.000 fietsers
  • 375 kilometer specifieke fietspaden
  • 40% daling in uitstoot van schadelijke gassen sinds 2005

Kopenhagen morgen

  • 360 nieuwe windturbines
  • 362 miljoen euro aan investeringen
  • 537 euro besparing op een gezinsenergiefactuur

Wil je ook beginnen bij jezelf?

Je bent uiteraard Kopenhagen niet, maar als hun plannen je behagen, kun je op kleine schaal ook je steentje bijdragen met je nieuwe bouw- of verbouwingsplannen als je kiest voor de principes van Kaseco. We helpen je graag daarbij: bel ons op 0032 56 41 27 88, mail naar info@kaseco.be of stel je vraag via het formulier.