Waterstress in het Vlaamse regeerakkoord | Kaseco Plus

Waterstress in het Vlaamse regeerakkoord: zonder water of onder water?

Hoera! Pagina 82 van het 298 pagina's tellende Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 is zowaar quasi volledig gewijd aan een pleidooi voor meer circulaire economie en landbouw. Dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. Of toch wat er nu op papier staat, hopelijk straks ook in de realiteit. Maar we ontwaren toch ook enkele uitingen van prangende waterstress bij de Vlaamse beleidsmakers. Mogen we zo vrij zijn daar een kanttekening bij te maken?

gracht.jpg

In 1991 zongen de Kreuners 'Het regent meer dan vroeger' en ze scoorden er een hit mee. De laatste jaren klinkt in beleidskringen en ook heel wat media steeds vaker een ander liedje, dat net het tegenovergestelde beweert: het zou minder regenen dan vroeger. Dus slaat er een soort waterstress toe. We mogen onze auto niet meer wassen in de zomer, we mogen het gazon niet sproeien, we mogen overdag geen douche meer nemen, enzovoort.

Meer neerslag en toch een lager grondwaterpeil: hoezo?

jaarlijkse-neerslag.jpg

Uit rapporten van onderzoeksorganisaties die het kunnen weten, zoals het Europees Milieuagentschap (EMA) of het MIRA Klimaatrapport, blijkt echter eerder het tegenovergestelde: we krijgen jaar na jaar meer neerslag over ons heen (door de klimaatverandering). Toch zakt het grondwaterpeil, wat dan wel weer een feit is. Voor oktober 2019 gaf de actuele grondwaterstandindicator mee dat het water in Vlaanderen op 51 % van de locaties zeer laag stond, op 25 % van de locaties laag en slechts op 21 % van de locaties normaal voor de tijd van het jaar.

De oplossing ligt in een beter waterbeheer

Meer neerslag en een lager grondwaterpeil: hoe valt dat te rijmen? Eenvoudig: een ronduit slecht waterbeheer. Er valt niet minder water uit de lucht, integendeel zelfs, maar het water krijgt niet meer de kans om door te sijpelen. Doordat we verkeerd omgaan met het beschikbare water. Dat wordt niet goed opgevangen en al zeker niet goed besteed. De laatste jaren is water als het ware een soort vijand geworden, alles moet in betonnen rioleren opgevangen worden en afgevoerd. Maar het debiet van die relatief smalle rioleringsbuizen is tot zes keer minder dan dat van een natuurlijke gracht. Maar in die grachten duikt weleens een rat op, of er groeit onkruid in. Dat is dan uit den boze, dus: betonneren maar. Terwijl er ook al zo veel oppervlakte gebetonneerd en geasfalteerd wordt.

Zelf regenwater gebruiken: je eigen kleine oplossing

water-drop-1251293.jpg

Mochten we het neerslagwater opnieuw een plaats geven in plaats van te proberen het in te kokeren, zou al een groot deel van het probleem opgelost zijn, althans op macroniveau. Dat is echter beleid. Daar kun jij als individu hooguit iets aan mee bepalen in het stemhokje. Toch kun je ook op microniveau iets betekenen: door lokaal, voor jouw woning, het regenwater op te vangen en zo goed mogelijk te bufferen, te benutten en na gebruik terug de vrije loop te laten.

Hoe kun je zelf efficiënt water beheren voor je woning?

Door het water op te vangen in putten voor een totaal van ongeveer 30.000 liter opvangcapaciteit. Bijvoorbeeld door een put van 20.000 liter en een van 10.000 liter te combineren. Of twee keer 20.000 liter. Hoe wij ons eigen regenwater (her)gebruiken voor de kaswoning, kon je overigens hier al eerder lezen op onze blog.

Hoe kun je het opgevangen regenwater dan optimaal benutten?

Water dat uit de lucht valt en meteen opgevangen wordt, is proper genoeg om te gebruiken voor heel wat huishoudelijke taken. Met het gebufferde water kun je gerust: de wc doorspoeleneen douche nemeneen bad nemende vaatwasser van water voorzien de wasmachine van water voorzien.

Afhankelijk van het gebruikte opvangoppervlakte kun je je waterverbruik met 30 tot 35 % terugdringen.

Riet- of percolatieveld voor hergebruik van gebruikt regenwater

Wil je nog een tweede leven aan dat water geven, dan kun je het gebruikte water vervolgens opvangen in een riet- of percolatieveld, waar het natuurlijk gefilterd wordt. Dat water is geurloos en kleurloos en kun je gerust nog eens gebruiken om de wc's door te spoelen, ook al is het misschien niet helemaal bacterievrij. Zo'n riet- of percolatieveld werkt volledig natuurlijk en is dan ook nog eens onderhoudsvrij. Bij Kaseco maken we er zelf gebruik van en we hebben er het afgelopen jaar hooguit 20 minuten werk aan gehad. Die taak bestond erin om de uitgebloeide bloemen even te knippen. Het restwater kan ook gewoon terug in de natuur. Circulair watergebruik op zijn best dus, net zoals de circulaire bouwprincipes die we huldigen.

Hou je riet- of percolatieveld puur natuur

Overigens willen we nog eens waarschuwen tegen de vele pseudo-natuurlijke ecologische vijvers of zwemvijvers die er op de markt zijn. Ze zijn vaak minder natuurlijk dan je wel denkt en het resultaat laat vaak te wensen over. We zagen al 'gefilterd' water dat we zelf niet zouden willen gebruiken of hergebruiken. Puur natuur is the way to go.

Win je zo ook op je waterverbruik?

Jazeker. Afhankelijk van het gebruikte opvangoppervlakte kun je je waterverbruik met 30 tot 35 % terugdringen. Als dat geen mooi afsluitend argument is.


Wil je zelf ook het beschikbare regenwater efficiënter beheren?

Maar weet je niet hoe eraan te beginnen? We bekijken graag je situatie en gaan na of we een concreet voorstel kunnen doen om je waterhuishouding efficiënter en natuurlijker te maken. Neem contact op via info@kaseco.plus, bel ons op 0032 56 41 27 88 of stel je vraag via het formulier.


 

*** Voor de volledigheid posten we hier ook nog even de passage uit het Vlaamse regeerakkoord:

Ecosysteemdiensten benutten om klimaatverandering en milieu-uitdagingen aan te pakkenIn een stelsel van kringlooplandbouw gebruiken voedselproducenten in de eerste plaats grondstoffen uit elkaars ketens en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en voedingsketens. Die circulaire ketens kunnen verschillend ingericht worden: binnen een bedrijf, binnen een circulaire economie, binnen Vlaanderen of grensoverschrijdend. Kringloopbedrijven verbruiken zo min mogelijk energie en zo veel mogelijk hernieuwbare energie en een gezonde bodem vormt de basis van een kringlooplandbouw. Binnen de mogelijkheden van het nieuwe GLB en zonder aan gold plating te doen kiest Vlaanderen bij de toekenning van de inkomenssteun om dit zo maximaal mogelijk en resultaatgericht te koppelen aan het leveren van publieke diensten en milieuprestaties via de randvoorwaarden (klimaat, milieu, volksgezondheid, dier- en plantgezondheid en dierenwelzijn) en ecoregelingen. Binnen de mogelijkheden van het nieuwe GLB kan dit bijvoorbeeld het volgende omvatten: het verhogen van de koolstofopslag in landbouwbodems, het instandhouden van koolstofrijke bodems en graslanden, efficiënt nutriëntenbeheer om verliezen van stikstof en fosfor te vermijden en de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren, duurzaam waterbeheer, het tegengaan van verdroging en de productie, opslag en distributie van hernieuwbare energie.