Blog | Kaseco Plus

Kopenhagen: een klimaatneutrale stad

Terwijl onze politici nog aan het bakkeleien zijn of er nu echt wel een klimaatprobleem is – laat staan dat ze actie ondernemen – is Kopenhagen volop op weg om de eerste klimaatneutrale hoofdstad te worden. De Deense hoofdstad is nu al een stad van windturbines, fietsen en een exemplarisch openbaarvervoersnet, maar trekt de inspanningen gewoon verder door. Een bloemlezing uit hun voornaamste actiepunten.

Terugblik op het officiële openingsweekend Kaseco

In het weekend van 16 en 17 februari was het dan eindelijk zover: de officiële opening van Kaseco, de eerste autonome bio-ecologische kaswoning in België. Twee dagen bezoek, van buren tot ministers, van sympathisanten tot oprecht geïnteresseerden. Wat de pers ervan vond, lees je hier. Wat de bezoekers ervan vonden, lees je hieronder. 

Vier jonge boompjes die je niet kunt buigen

Jonge boompjes kun je buigen, zegt het spreekwoord. Dat gaat alleszins niet op voor deze vier jonkies: onbuigzaam en onverzettelijk volharden ze in hun strijd voor het milieu. Ze zijn misschien wel minder groen achter hun oren dan we denken: deze jonge klimaatkrijgers hebben vooral een groen hart. Bosbrossers, milieugd, klimaatspijbelaars of hoe je hen ook wilt noemen: respect!

Grey Day 2019: op 4 februari is al onze groene energie opgebruikt

Grey Day ('grijze dag') is een term die vorig jaar bedacht werd door VRT NWS en Canvas. Het is de dag waarop volgens hun berekeningen (op basis van federale cijfers) alle hernieuwbare energie die België in één jaar produceert, opgebruikt is. In 2018 was dat op 2 februari, dit jaar moeten we vanaf 4 februari verder met 'grijze' energie uit steenkool, olie, gas of kerncentrales. Een kleine vooruitgang, maar we gaan te traag om de Europese doelstellingen te halen.

Van lage-energiewoning tot BEN+-woning: wat houdt dat precies in?

Als je op zoek gaat naar informatie over energievriendelijk wonen of bouwen, is het niet evident om wijs te raken uit de gebruikte benamingen. BEN-woning, passiefwoning, nulenergiewoning ... er zijn wel degelijk belangrijke verschillen. Hieronder geven we je eerst een verklaring van de gebruikte maatstaven en vervolgens de verschillende gradaties in energiezuinige woningen.