Blog | Kaseco Plus

Grey Day 2019: op 4 februari is al onze groene energie opgebruikt

Grey Day ('grijze dag') is een term die vorig jaar bedacht werd door VRT NWS en Canvas. Het is de dag waarop volgens hun berekeningen (op basis van federale cijfers) alle hernieuwbare energie die België in één jaar produceert, opgebruikt is. In 2018 was dat op 2 februari, dit jaar moeten we vanaf 4 februari verder met 'grijze' energie uit steenkool, olie, gas of kerncentrales. Een kleine vooruitgang, maar we gaan te traag om de Europese doelstellingen te halen.

Van lage-energiewoning tot BEN+-woning: wat houdt dat precies in?

Als je op zoek gaat naar informatie over energievriendelijk wonen of bouwen, is het niet evident om wijs te raken uit de gebruikte benamingen. BEN-woning, passiefwoning, nulenergiewoning ... er zijn wel degelijk belangrijke verschillen. Hieronder geven we je eerst een verklaring van de gebruikte maatstaven en vervolgens de verschillende gradaties in energiezuinige woningen.

Leven onder glas: de grondleggers

De idee om te wonen en werken onder glas is niet nieuw. De ecologische motieven achter het cradle-to-cradleprincipe van de circulaire economie hebben zich inmiddels nog sterker aan het concept vastgehaakt, maar waren ook al de drijfveren van deze belangrijke pioniers.