De natuur als bron | Kaseco Plus

De natuur als bron

  • water als bron voor leven, energie en vitaliteit
  • zon als warmtebron en lichtvitamine

Zon en water als bron

De kaswoning is een autonome woon- en/of werkentiteit en is dus niet aangesloten op het netwerk van de openbare waterleiding, de openbare riolering en het gas- of elektriciteitsnetwerk. De kaswoning streeft naar zelfvoorzienendheid op het vlak van:

Water

In de autonome bio-ecologische kaswoning maken we alleen gebruik van regenwater. Het regenwater wordt opgevangen en gaat via een lavafilter naar de regenwaterputten. Het afvalwater komt in een septische tank terecht, waarna het wordt opgepompt in een percolatieveld, met riet en andere planten, waar de natuur het water zuivert. Het gezuiverde water laten we uitvloeien naar de aansluitende beek. Aardig meegenomen is de recreatieve functie van het aanwezige water: de kaswoning herbergt ook een zwemvijver waarin het bij aangenaam zomerweer heerlijk verpozen is.

Zon

De energie in de autonome bio-ecologische kaswoning wordt enkel en alleen geleverd door zonne-energie. Sowieso is er weinig of geen energie nodig om de woning op temperatuur te houden. Door de bewuste keuze van de materialen blijft de temperatuur in de woning immers vrijwel constant. De door de zonnepanelen geproduceerde energie wordt hoofdzakelijk aangewend voor de productie van het sanitaire warme water en voor de verlichting en de andere elektrische installaties in het gebouw. De temperatuur in de serre wordt gecontroleerd door het natuurlijke schouweffect dat in het ontwerp is voorzien.

De nok van de serre kan volledig open en de koelere lucht wordt aangevoerd via ondergrondse buizen of via de vier grote schuifdeuren in elke windrichting. Alleen bij de start is de kaswoning aangesloten op het energienet, tot we voldoende zicht hebben op het exacte elektrische verbruik van de woning. Pas daarna kunnen we de opslagcapaciteit correct berekenen. De bedoeling is om gaandeweg af te koppelen.Tijdens de wintermaanden heb je in de kaswoning altijd een bruikbare buitenruimte ter beschikking waar het op zonnige vorstdagen heerlijk toeven is. De serre tovert de ruimte rond de woning om in een plek die een gevoel van eeuwige lente oproept.